Tréninky

Tréninky lze navštěvovat v kterýkoli z níže uvedených dnů. Pokročilí dospělí mohou chodit i čtyřikrát do týdne.

Tradičně od září a od ledna probíhá nábor nových členů.

Tréninky od 3. září 2018 do 31. května 2019

Pokročilí dospělí
Pondělí 18.30–19.30 h (60 min. trénink)
Úterý 18.00–19.00 h (60 min. trénink)
Středa 18.00–20.00 h (120 min. trénink)
Čtvrtek 18.00–19.00 h (60 min. trénink)
Nábor
Úterý 18.00–19.00 h (60 min. trénink)
Čtvrtek 18.00–19.00 h (60 min. trénink)

Ten, kdo již dříve cvičil karate jakéhokoli stylu a umí alespoň základní techniky, může kdykoli v průběhu roku přijít na tréninky a začít k nám chodit na karate. Bude přiřazen k pokročilým. Pokud jste začátečník, tak nyní probíhá nábor, takže se k nám můžete připojit.

Nábor začátečníků má tréninky dvakrát týdně po dobu zhruba třech měsíců. Pak se připojí k pokročilým a chodí libovolně od pondělí do čtvrtka. Ten, kdo již karate někdy cvičil a umí základní techniky, může rovnou chodit na tréninky pro pokročilé v libovolné dny. Pro nábor dospělých jsou vyhrazeny dny úterý a čtvrtek. Pokud někdo z náboru pro dospělé nemůže chodit v uvedené dny, domluvte se prosím přímo s trenérem, zda budete moci chodit jindy.

Tréninky probíhají od začátku září do konce května. V době letních měsíců je tělocvična uzavřena. Do kategorie dospělých spadají všichni starší 15 let. Pokud je Vaše dítě ve věkové kategorii cca od 10 let a chtěli byste chodit k nám na karate, domluvte se prosím osobně s trenérem. Trenér sám nejlépe posoudí, zda Vaše dítě je natolik vyspělé, že na tréninky dospělých bude moci chodit. Horní věková hranice není omezena. Přijímají se děvčata i chlapci, muži i ženy.

Najdete nás na adrese: TJ Sokol Kampa, Tyršův dům, Újezd 450/40, 110 00 Praha 1, tělocvična č. 3.

Jinak náš oddíl se přímo závodů v karate neúčastní, ale nikomu v účasti na soutěžích nebráníme. Tréninky jsou vedeny spíše za účelem účinné sebeobrany, než přímo výukou technik, které by směřovaly k vítězství na závodech v karate.

Cena za tréninky

Výše kurzovného platného od září 2018 je ve výši 2 000,- Kč. Školné je na tři měsíce a vybírá se dopředu.

Dospělí mohou navštěvovat tréninky za tuto cenu i čtyřikrát do týdne, nábor zhruba po dobu třech měsíců dvakrát týdně, poté také čtyřikrát do týdne. Bližší informace na tréninku.

Co se týká karatistů, kteří ještě na tréninky u nás nechodili, tak ihned zaplatit nemusíte. Můžete na jeden dva tréninky přijít úplně nezávazně, a pak se rozhodnete, zda zaplatíte a budete chodit dále.

Trenéři

Zpravidla vede tréninky hlavní trenér Rudolf Struhal 1. DAN v Goju Ryu, dále Pavel 1. DAN a Ivana 1. DAN.