Rubriky
Karate

Technika postojů

Technice postojů se říká dači-vaza. Zde jsou vypsány některé základní postoje a jejich stručná charakteristika.

Rubriky
Karate

Techniky v karate

Techniky v karate se pojmenovávají podle svých druhů (zda jde např. o úder, kryt), podle forem cvičení (např. kihon, kumite, kata), dále podle toho, zda jde o pohyb vpřed, vzad či stranou a dle pásem, na která se útočí (džodan, čudan, gedan).

Rubriky
Karate Kata

Goju Ryu kata

Každý styl karate má svá specifická kata. Kata jsou sledem technik, které představují imaginární boj s protivníkem. Jejich opakováním se technika uloží do svalové paměti a stane se automatickou.

Taikyoku Chudan

  • Andreas Ginger: Kata
Rubriky
Karate Kata

Sanchin kata

Existuje mnoho různých verzí katy Sanchin. Důležité je správné dýchání a stabilní postoj. Tato kata je součástí požadavků na 4. kyu a dalších kyu např. podle zkušebního řádu Českého svazu karate.

Verze bez otáčení

Ve verzi bez otáčení se pohybujeme pouze dopředu a dozadu po jedné přímce bez toho, abychom se otočili.

Rubriky
Karate

Barvy pásků v Goju Ryu

Přesné znění požadavků na jednotlivé pásky najdeme ve zkušebním řádu Goju-Ryu verze 05/2006.

STV / Styl Pásek Označení Obi
8. kyu Pásek pro 8. kyu bílá a žluté konce
7. kyu Pásek pro 7. kyu žlutá
6. kyu Pásek pro 6. kyu žlutá a červené konce
5. kyu Pásek pro 5. kyu oranžová
4. kyu Pásek pro 4. kyu zelená
3. kyu Pásek pro 3. kyu modrá
2. kyu Pásek pro 2. kyu světle hnědá
1. kyu Pásek pro 1. kyu tmavě hnědá
1. – 10. DAN Pásek pro 1. až 10. DAN černá

Můžete se též podívat na zkušební řády a pravidla Českého svazu karate Goju Ryu.