Rubriky
Karate

Technika postojů

Technice postojů se říká dači-vaza. Zde jsou vypsány některé základní postoje a jejich stručná charakteristika.

Musubi-dačiPostoj s patami u sebe. Prsty jsou vytočeny ven přibližně pod úhlem 45°.
Heiko-dačiPostoj na šířku ramen, prsty směřují dopředu a chodidla jsou rovnoběžná a umístěná pod tělem. Tento postoj se zaujímá také při povelu „Joi“.
Uči-hačidži-dačiŠirší postoj, při kterém paty směřují ven. Prsty obou chodidel tedy směřují dovnitř, a to pod úhlem 45°. Chodidla jsou umístěna vůči trupu souměrně do stran.
Šiko-dačiPostoj „jezdce na koni“. Jde o široký postoj. Chodidla jsou umístěna vůči trupu souměrně do stran. Kolena jsou pokrčena a těžiště je poměrně nízko. Prty obou chodidel směřují ven pod úhlem 45°.
Sančin-dačiPostoj „přesýpacích hodin“. Poměrně krátký postoj (vnitřní šířka postoje je zhruba stejná jako u heiko-dači). Kolena jsou stočená dovnitř. Prsty předního chodila směřují dovnitř o 45° a pata předního chodidla je na úrovni prstů zadní nohy. Prsty zadního chodidla směřují dopředu.
Zenkucu-dačiDlouhý postoj. Chodidla jsou na šířku mírně od sebe, ale na délku jsou od sebe hodně vzdálena. Přední noha je pokrčena v koleni a směřuje kolmo k podložce, zadní noha je natažená v koleni. Těžiště je vepředu a váha těla je přenesena více na přední honu (asi z 70 %). Zadní chodidlo je vytočeno přibližně o 45° ven a chodidlo přední nohy směřuje dopředu nebo jsou jeho prsty mírně vytočeny dovnitř.
Neko-aši-dačiTzv. „kočičí postoj“. Chodidla jsou poměrně blízko u sebe. Prsty zadního chodidla směřují ven pod úhlem 45°. Zadní noha je pokrčená a spočívá na ní převážná hmotnost těla. Přední noha „číhá“ na útok, je mírně vepředu a se zdviženou patou. Trup je vzpřímený.
Zuri-aši-dačiNohy jsou rovnoběžné, na šířku ramen. Přední chodidlo je posunuté vpřed oproti zadnímu chodidlu, a to o půlku délky chodidla.
Kosa-dačiPostoj s překříženýma nohama. Přes kosa-dači se například přechází při mavate.
Volný bojový postojJe podobný kratšímu zenkucu-dači. Hmotnost však spočívá rovnoměrně na obou nohách a zadní noha není napjatá, ale je mírně pokrčena v koleni. Chodidla jsou zhruba rovnoběžná, ale vzhledem k tělu pootočená zhruba o 30 až 45°. Prsty přední nohy směřují dovnitř a prsty zadní nohy směřují ven, podobně jako u zenkucu-dači. Tělo je pootočené a paže jsou ve střehu. Ruce jsou sevřené v pěst.