Rubriky
Karate

Techniky v karate

Techniky v karate se pojmenovávají podle svých druhů (zda jde např. o úder, kryt), podle forem cvičení (např. kihon, kumite, kata), dále podle toho, zda jde o pohyb vpřed, vzad či stranou a dle pásem, na která se útočí (džodan, čudan, gedan).

Dělení podle druhů technik

Vazatechnika
Dači-vazatechnika postojů
Džoši-vazatechnika paží a rukou
– Cuki-vazatechnika úderů
– Uči-vazatechnika seků
– Uke-vazatechnika krytů
– Saši-vazatechnika bodnutí
Kaši-vazatechnika nohou
– Geri-vazatechnika kopů
– Harai-vazatechnika podmetení, podražení
Kavaši-vazatechnika úhybů
Nage-vazatechnika hodů

Dělení podle forem cvičení techniky

KihonZákladní technika.
Jedná se o cvičení techniky na místě.
Kihon-idotechnika je spojená s pohybem (přemisťováním)
KataObranné a útočné techniky, které se cvičí v podobě předem dané sestavy. Tato sestava technik simuluje boj proti více útočníkům.
KumiteJde o cvičení se soupeřem.

Označení pohybu

Maevpřed
Uširovzad
Jokostranou (ze strany)

Pásma

Džodanhlava a krk (horní část těla)
Čudantrup a břicho (střední část těla)
Gedanod pasu níže (dolní část těla)